Bewezen effectieve interventies op het
snijvlak van mens, maatschappij en financiƫn

Lees meer Contact

Webinars

De opleiding 'De Effectieve Klantmanager Sociaal Domein' met de verschillende uitstroomprofielen is modulair opgebouwd en daardoor flexibel in te richten. Webinars vormen een essentieel onderdeel voor kennisoverdracht.

De opleiding bestaat uit vier onderdelen:

  • Kennisoverdracht met toetsen
  • Vaardigheden trainen onder persoonlijke begeleiding
  • Praktijkoefeningen voorzien van intervisie als toets
  • Paper schrijven met beoordeling

Op die wijze kan rekening gehouden worden met de behoeften van deelnemers en de lokale omstandigheden. Een talentscan voor medewerkers kan inzicht verschaffen welk opleidingsdeel afzonderlijk of in combinatie van toepassing is.

Voor uitgebreide informatie vraag via het contactformulier onze brochure aan.

Om kennis te maken met onze webinars vraag via het contactformulier een eenmalige toegangscode aan.