Bewezen effectieve interventies op het
snijvlak van mens, maatschappij en financiën

Lees meer Contact

Samenwerken

HWG werkt samen met publieke en private organisaties zoals gemeenten, werkbedrijven, GGZ-instellingen, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en bedrijven.

HWG werkt samen met kennisinstellingen zoals de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), de Hanzehogeschool Groningen, TNO, SkillsTown, Heuven & Co, ZINZIZ, de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK), de CNV Connectief Academie, Teamwork en brancheverenigingen.

Post-bachelor met uitstroomprofielen en toegang tot masteropleiding

De gemeenten Zwolle en Maastricht, en HWG hebben de leergang 'De Effectieve Klantmanager Sociaal Domein' ontwikkeld. Deze geaccrediteerde post-bachelor opleiding heeft 4 uitstroomprofielen:

  • 'De Effectieve Klantmanager Sociaal Domein' met de interventie VAK voor werkzoekenden, bestemd voor consulenten, adviseurs, jobcoaches en beleidsmedewerkers Participatiewet
  • 'De Effectieve Klantmanager Sociaal Domein' met de interventie VAK voor werkzoekende statushouders, bestemd voor consulenten, adviseurs, jobcoaches en beleidsmedewerkers Participatiewet
  • 'De Effectieve Klantmanager Sociaal Domein' integraal werken inter- en intragemeentelijk, bestemd voor consulenten Participatiewet, Wmo, Jeugd en Onderwijs/leerplicht
  • 'De Effectieve Klantmanager Sociaal Domein' integraal werken, bestemd voor gemeentelijke consulenten samen met consulenten van ketenpartners zoals GGZ, thuiszorg, welzijnswerk en woningcorporaties

Om de leergang breder toegankelijk te maken voor binnen het gemeentelijke sociale domein werkt HWG samen met HAN VDO. HAN VDO is een Cedeo-erkende aanbieder van post-hbo opleidingen en onderdeel van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Bovendien geeft de opleiding bij goed presteren toegang tot de Masteropleiding Social Work van de HAN.

Alletta Spreeuw

"Bij goed presteren in de opleiding 'De Effectieve Klantmanager Sociaal Domein' en de verschillende uitstroomprofielen is er toegang tot de Masteropleiding Social Work van de HAN."

Alletta Spreeuw
Coördinator Masteropleiding Social Work, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)